GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Tân Phú , Xã Tân Binh Huyện Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp

Email:  thcstanbinh.thanhbinh.dongthap@moet.edu.vn

Điện thoại: 02773536555

 

1. Mô hình hoạt động: GIÁO DỤC ĐÀO TẠO.

2. Đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất: 

- Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên của trường  44. Trong đó 1 Hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng, 5 nhân viên ( văn thư, kế toán, thủ quỷ, bảo vệ), 1 giáo viên tổng phụ trách đội, 36 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 100% giáo viên đạt chuẩn.

- Diện tích đất khuôn viên trường: 16.000 m2 có sân chơi rộng, thóang mát, khu tập luyện thể dục thể thao; có nhà để xe, nhà vệ sinh riêng cho giáo viên và học sinh. Có khối phòng học, phòng chức năng, phòng hiệu bộ đáp ứng đủ hoạt động DẠY- HỌC.

3. Nhiệm vụ chung:

- Chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch năm học; hoàn thành chương trình năm học đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục trong tình huống diễn biến của dịch Covid-19.

- Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2018) đối với lớp 6, tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2006) đối với các lớp từ 7 đến lớp 9. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục THCS theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; đẩy mạnh giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS.

- Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; thực hiện hiệu quả mục tiêu của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.